EstiCRM

Joanna Maciejak

Zarządca Nieruchomości i Pośrednik
Oddział Gdańsk - Gdynia

Zarządca Nieruchomości, licencja nr 28003 Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Zarządca Nieruchomości Certyfikowany kursami IREM (Institute of Real Estate Management)

Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami, licencja nr 7732 nadana przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa

Prezes Zarządu Maciejak Nieruchomości Sp. z o.o.

Członek Zarządu Stowarzyszenia Pomorskiego Pośredników w Obrocie Nieruchomościami w latach 2017-2018

Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Pomorskiego Pośredników w Obrocie Nieruchomościami w latach 2019-2020

Wykładowca na kursach zawodowych "Zarządca Nieruchomości" i "Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami" SPPON

Specjalizacja: Zarządzanie Nieruchomościami dla Wspólnot Mieszkaniowych, weryfikacja umów w zakresie transakcji sprzedaży i najmu nieruchomości