EstiCRM

TELEFONY ALARMOWE
Ogólnopolski Telefon Alarmowy

112 Ogólnopolski Telefon Alarmowy

Policja, pogotowie, straż

998 Straż pożarna

999 Pogotowie ratunkowe

997 Policja

986 Straż Miejska

Pogotowie techniczne

992 Pogotowie Gazownicze

993 Pogotowie Ciepłownicze

994 Pogotowie Wodociągowe

991 Pogotowie Energetyczne