EstiCRM

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami dla Wspólnot Mieszkaniowych

Administrowanie   Finanse  Utrzymanie techniczne   

 

Mamy 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami dla wspólnot mieszkaniowych.

Nasz zespół zarządzał zasobami łącznie 268 wspólnot, w tym nowymi wspólnotami, kilkunasto- i kilkudziesięcio-letnimi, dużymi i małymi.

Obniżamy koszty eksploatacji, dbamy o przejrzystą księgowość, zapewniamy porady prawne i pogotowie techniczne 24/7. Umów się na spotkanie, przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

 

 ADMINISTROWANIE

 • Kompetentni administratorzy,
 • Bieżąca obsługa właścicieli lokali,
 • Regularne wizyty na terenie nieruchomości,
 • Internetowa Strefa Mieszkańca,
 • Głosowanie uchwał on-line,
 • Wewnętrzne forum wyłacznie dla właścicieli lokali

OBSŁUGA FINANSOWO-KSIĘGOWA

 • Aktualne salda płatności,
 • Zaliczki w formie not księgowych, rachunków lub faktur VAT,
 • rozliczanie pożytków,
 • deklaracje PIT i CIT,
 • rozliczenia mediów

UTRZYMANIE TECHNICZNE NIERUCHOMOŚCI

 • Pogotowie techniczne 24/7,
 • dbałość o konserwację i terminowe przeglądy,
 • prowadzenie książki obiektu,
 • aktywna realizacja zaleceń z przeglądów

KONSULTACJE PRAWNE

KONKURS OFERT FIRM ZEWNĘTRZNYCH

KONSULTACJE Z ZAKRESU BUDOWLANEGO, M.IN. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, WYKONAWCZEJ I POWYKONAWCZEJ

DŁUGOLETNI PLAN GOSPODARCZY DLA NIERUCHOMOŚCI ZGODNY ZE STANDARDAMI IREM

 • PRZEGLĄDY PREWENCYJNE,
 • SYSTEM SZYBKIEGO REAGOWANIA W PRZYPADKU AWARII,
 • DBAŁOŚĆ O WYSOKI STANDARD UTRZYMANIA,
 • OPIEKA NAD BEZPIECZNYM I ZADBANYM OTOCZENIEM CZĘŚCI WSPÓLNYCH, TERENU ZEWNĘTRZNEGO I MAŁEJ ARCHITEKTURY

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW EKSPLOATACJI I ZUŻYCIA MEDIÓW

BEZPŁATNA OPIEKA BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

UBEZPIECZENIE OC ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI

 

 

Kompetencje w zarządzaniu nieruchomościami

          

 

 LICENCJE, CERTYFIKATY I WYRÓŻNIENIA:

 • Licencja Zarządcy Nieruchomości Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości nr 28003
 • Ukończone kursy IREM:
 • ETH800: Etyka dla Zarządców Nieruchomości
 • FIN402: Planowanie budżetu, Przepływy Finansowe i Inwestowanie w Nieruchomości
 • MNT402: Zarządzanie Utrzymaniem Technicznym Nieruchomości
 • Wyróżnienie Kapituły Złotej Odznaki Polskiej Federacji Rynku w 2018 r.


Institute of Real Estate Management (IREM) powstał w 1934 r. i jest jedną z najważniejszych organizacji zawodowych i instytutem naukowym w dziedzinie zarządzania nieruchomościami w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Od lat IREM jest znany również w Europie i Azji.

Misja IREM polega na szkoleniu, przyznawaniu uprawnień zawodowych i promowaniu profesjonalnie wykształconych członków Instytutu w celu zaspokojenia popytu na usługi związane z zarządzaniem nieruchomościami.

IREM podkreśla, że zarządcy istnieją po to, aby służyć swym klientom, czyli właścicielom nieruchomości. Członkowie Instytutu stanowią elitę w środowisku zarządców jako profesjonaliści działający zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

 

Przynależność do Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Jesteśmy Członkiem Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w ramach SPPON.

Celem działania Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości jest zapewnienie prawidłowego rozwoju polskiego rynku nieruchomości poprzez dostarczanie usług na najwyższym poziome, stworzenie systemów informacyjnych dla potrzeb społeczeństwa i rządu oraz jednoczenie wszystkich profesjonalistów rynku nieruchomości.

SPPON jest jednym z 23 krajowych Stowarzyszeń regionalnych zrzeszonych w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w Warszawie. Do głównych celów Stowarzyszenia należy współpraca przy obsłudze klientów, kontrola przestrzegania standardów i zasad etyki zawodowej, integracja środowiska, a także stałe podnoszenie ich kwalifikacji.