EstiCRM

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami dla Wspólnot Mieszkaniowych

Administrowanie   Finanse  Utrzymanie techniczne   

 

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH:

 • ADMINISTROWANIE (Kompetentni administratorzy, Bieżąca obsługa właścicieli lokali, Regularne wizyty na terenie nieruchomości, Internetowa Strefa Mieszkańca, Głosowanie uchwał on-line, Wewnętrzne forum wyłacznie dla właścicieli lokali)
 • OBSŁUGA FINANSOWO-KSIĘGOWA (Aktualne salda płatności, Zaliczki w formie not księgowych, rachunków lub faktur VAT, rozliczanie pożytków, deklaracje PIT i CIT, rozliczenia mediów zgodnie z regulaminem przyjętym przez wspólnotę)
 • UTRZYMANIE TECHNICZNE NIERUCHOMOŚCI (Pogotowie techniczne 24/7, dbałość o konserwację i terminowe przeglądy, prowadzenie książki obiektu, aktywna realizacja zaleceń z przeglądów)
 • REPREZENTACJA WSPÓLNOTY W SPRAWACH INDYWIDUALNYCH, W TYM KONSULTACJE PRAWNE
 • DBAŁOŚĆ O TERMINOWE WPŁATY, BIEŻĄCĄ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ WSPÓLNOTY I SKUTECZNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI
 • PRZEDKŁADANIE ZARZĄDOWI OFERT USŁUG FIRM ZEWNĘTRZNYCH W OPARCIU O KONKURS OFERT
 • KONSULTACJE Z ZAKRESU BUDOWLANEGO, M.IN. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, WYKONAWCZEJ I POWYKONAWCZEJ
 • NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMÓW PRZEZ FIRMY ZEWNĘTRZNE
 • DŁUGOLETNI PLAN GOSPODARCZY DLA NIERUCHOMOŚCI ZGODNY ZE STANDARDAMI IREM - PRZEGLĄDY PREWENCYJNE, SYSTEM SZYBKIEGO REAGOWANIA W PRZYPADKU AWARII, DBAŁOŚĆ O WYSOKI STANDARD UTRZYMANIA, OPIEKA NAD BEZPIECZNYM I ZADBANYM OTOCZENIEM CZĘŚCI WSPÓLNYCH, TERENU ZEWNĘTRZNEGO I MAŁEJ ARCHITEKTURY
 • OPTYMALIZACJA KOSZTÓW EKSPLOATACJI I ZUŻYCIA MEDIÓW
 • BEZPŁATNA OPIEKA BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO
 • UBEZPIECZENIE OC ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI

 

 

Kompetencje w zarządzaniu nieruchomościami

          

 

 LICENCJE, CERTYFIKATY I WYRÓŻNIENIA:

 • Licencja Zarządcy Nieruchomości Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości nr 28003
 • Ukończone kursy IREM:
 • ETH800: Etyka dla Zarządców Nieruchomości
 • FIN402: Planowanie budżetu, Przepływy Finansowe i Inwestowanie w Nieruchomości
 • MNT402: Zarządzanie Utrzymaniem Technicznym Nieruchomości
 • Wyróżnienie Kapituły Złotej Odznaki Polskiej Federacji Rynku w 2018 r.


Institute of Real Estate Management (IREM) powstał w 1934 r. i jest jedną z najważniejszych organizacji zawodowych i instytutem naukowym w dziedzinie zarządzania nieruchomościami w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Od lat IREM jest znany również w Europie i Azji.

Misja IREM polega na szkoleniu, przyznawaniu uprawnień zawodowych i promowaniu profesjonalnie wykształconych członków Instytutu w celu zaspokojenia popytu na usługi związane z zarządzaniem nieruchomościami.

IREM podkreśla, że zarządcy istnieją po to, aby służyć swym klientom, czyli właścicielom nieruchomości. Członkowie Instytutu stanowią elitę w środowisku zarządców jako profesjonaliści działający zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

 

Przynależność do Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Jesteśmy Członkiem Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w ramach SPPON.

Celem działania Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości jest zapewnienie prawidłowego rozwoju polskiego rynku nieruchomości poprzez dostarczanie usług na najwyższym poziome, stworzenie systemów informacyjnych dla potrzeb społeczeństwa i rządu oraz jednoczenie wszystkich profesjonalistów rynku nieruchomości.

SPPON jest jednym z 23 krajowych Stowarzyszeń regionalnych zrzeszonych w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w Warszawie. Do głównych celów Stowarzyszenia należy współpraca przy obsłudze klientów, kontrola przestrzegania standardów i zasad etyki zawodowej, integracja środowiska, a także stałe podnoszenie ich kwalifikacji.